60 minut pekla
1 cvik: Angličák ( Burpee) = za každý angličák jsou 3 body
2 cvik: Hrazda nad hmatem (dívky pod hmatem) = za každý přítah jsou 3 body
3 cvik: Kliky na široko = za každý klik 2 body
4 cvik: Výskok na překážku (50cm) = za každý výskok 2 body
5 cvik: Veslování = za každý provedený cvik 1 bod
6 cvik: Výpady s výskokem = za každý provedený cvik 1 bod
Dokaž sám sobě, že na to máš. Zvedni se ze židle, vezmi si papír a tužku a vyraz ven. Soutěž s ostatními, kteří výzvu dokončili.
Cílem výzvy je během 10 minut udělat co možná největší počet opakování. Mezi jednotlivými sériemi (10minut) není žádná přestávka a jede se hned dalších deset minut.
Jsi na váškách a máš nějaký dotaz? Napiš mi
1 cvik: Angličák ( Burpee) = 130 * 3 = 390 bodů
2 cvik: Hrazda nad hmatem (dívky pod hmatem): 70*3 = 210 bodů
3 cvik: Kliky na široko: 187 * 2 = 374 bodů
4 cvik: Výskok na překážku (50cm): 155*2 = 310 bodů
5 cvik: Veslování: 170*1= 170 bodů
6 cvik: Výpady s výskokem: 304*1=304 bodů
Můj výsledek:
Celkem jsem dosáhl: 1758 bodů. Kolik dosáhneš ty?