Jsem člověk, který se dlouhá léta zabývá zdravým životním stylem a během své osobní proměny, kdy jsem navštěvoval mnoho seminářů, spolupracoval s několika trenéry, jsem měl možnost nasbírat cenné zkušenosti.

Ty teď mohou ve formě mých služeb předávat vám. Služby neustále vylepšuji, zdokonaluji, aby byly co nejúčinnější. Vždyť učíme se celý život :D